ANGEL  PASCUAL  RODRIGO                  a la página principal de la exposición 

 
12 layla wa Laylâ
 

Dotze Nits i Laylâ
   


  
 

Instituto Cervantes
Ammán |
Octubre - novembre 2008


Torre de ses Puntes
Manacor |
Març - abril, 2009


Capella d'Ullaró
Ullaró - Campanet | Juny - juliol, 200
9
 

 
 
Video lectura Capella d'Ullaró (4:37 m)
 
Puede tardar en visualizarse debido a su calidad de resolución, superior a la de Youtube

Recitació dels textos de Ramon Llull i Ibn Sahl
per Muhsin Al-Ramli en àrab i Miquel Oliver en català

Ramon Llull i Ibn Sahl varen ser coetanis
El primer era cristià i va viure a Mallorca, el segon era musulmà i va viure a Menorca
 
 

 Dossier exposició

Pdf del catálogo de Ammán en castellano

 
INDICE CURRICULUM PINTURAS GRAFICA EXPOSICIONES TEXTOS CLASES CONTACTO LINKS VIDEOS
 
Copyright
    ANGEL PASCUAL RODRIGO