LA MIRADA FUGAÇ I PERENNE

Ángel Pascual Rodrigo

18 d’agost al 15 d’octubre - 2017


Fundación Barceló

Centre d'Art i Cultura - Felanitx

C/ Bisbe Puig, 1 - 07200 - Felanitx - Mallorca

Mirar i tornar a mirar amb abstreta simplicitat de conceptes i moments.


Mirar i tornar a mirar des del present. Des d’aquest fugaç instant, il·lusió de futur immediat, ressò del passat recent i pont a la perennitat.


Mirar i tornar a mirar amb Àngel Pascual Rodrigo, en el seu moment crepuscular, quan arriba a la cent vint individual i la seva pintura se fa més i més senzilla.


Mirar i tornar a mirar cada pintura i cada moment amb fugacitat i perennitat. Res més.

Mirar y volver a mirar con simplicidad abstraída conceptos y momentos.


Mirar y volver a mirar desde el presente. Desde este fugaz instante, ilusión del futuro inmediato, resonancia del pasado reciente y puente a la perennidad.


Mirar y volver a mirar con Ángel Pascual Rodrigo, en su momento crepuscular, cuando llega a su individual ciento veinte y su pintura se hace más y más sencilla.


Mirar y volver a mirar cada pintura y cada momento con fugacidad y perennidad. Nada más.

© Vegap